Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) Burmistrz Zakroczymia informuje, że gmina Zakroczym przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Gmina Zakroczym
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
NIP: 531-16-64-696
REGON: 013270399

Urząd Miejski w Zakroczymiu
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym

tel.: +48 22 785 21 45
fax.: +48 22 785 26 22
e-mail: urzad@zakroczym.pl
NIP: 531-14-14-410
REGON: 000530910

 =========================================================

Urząd Miejski w Zakroczymiu informuje, że zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z uchwałą nr LVI/512/202 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 listopada 2022 r. nowe stawki obowiązują od 01.01.2023 r. w następujących wysokościach:

33,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się podwyższoną miesięczną stawkę w wysokości 99,00 zł od osoby miesięcznie  
 

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca na konto gminy Zakroczym:
MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH
NR: 54 8009 1062 0016 4887 2007 0016

=========================================================

Informujemy, że na terenie gminy Zakroczym wprowadzono indywidualne numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu:

 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
podatku od nieruchomości
podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od środków transportowych

Informacje o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego są sukcesywnie przesyłane do podatników

=========================================================

Wszystkie pozostałe należności można wpłacać na konto gminy Zakroczym:
MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH
NR: 71 8009 1062 0016 4887 2007 0001

=========================================================

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Informujemy, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP, pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, jest opublikowana w systemie ePUAP pod adresem

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=Zakroczym

Adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP - /Zakroczym/skrytka

=========================================================

KOD GUS GMINY ZAKROCZYM 1414063

=========================================================

Informację publiczną nie zamieszczoną w BIP Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, uzyskać można w siedzibie Urzędu w pokoju 105, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Obecnie przeglądana wersja Biuletynu Informacji Publicznej obowiązuje od 2020 r. Wersja archiwalna dostepna jest pod linkiem: http://archiwum.zakroczym.bip.net.pl/